Sådan optager du et SU lån

Som studerende er der ofte ikke så mange penge at gøre godt med. Det kan være at du allerede har et studiejob, men at pengene alligevel ikke helt rækker. I disse situationer kan det være nødvendigt at optage et SU lån. Lånet er designet til studerende, men det der er en række krav du skal opfylde for at ansøge, der er frister der skal overholdes og der skal foreligge en plan for tilbagebetaling. Læs mere nedenfor og bliv klogere på SU lån.

Den billigste måde at låne penge som studerende

Et SU lån er et lån du optager gennem Uddannelses- og Forskningsministeriet og som kan hjælpe dig med at sikre din indkomst. Et SU lån er designet til studerende, da de i forvejen ikke har mange penge og lånet har forholdsvis lave renter tilknyttet.

Disse krav skal du opfylde

For at kunne søge om SU lån skal du være optaget på en uddannelse der er SU berettiget. Det vil sige at den uddannelse du er tilknyttet, er et fuldtidsstudie, som opfylder de almindelige betingelser for SU.

Ansøgningsfrister for SU lån

Du kan ansøge om SU lån online via selvbetjening. Der er dog nogle frister for at søge. Du kan tidligst søge om SU lån en måned inden din SU berettigede uddannelse påbegyndes. Derudover kan også søge SU lån med tilbagevirkende kraft, dvs. hvis du ikke har benyttet dig af SU lån fx det første år af din uddannelse, kan du godt søge om lån for de måneder der er gået med tilbagevirkende kraft. Du bør dog altid overveje om det er en nødvendighed, og altid kun ansøge om det du har behov for.

Tilbagebetaling af SU lån

Selvom et SU lån har gode vilkår i forhold til renter, skal det dog stadig tilbagebetales. Ligesom med alle andre lån tilfalder der løbende renter og renters rente. Også mens du stadig går på studiet og optager lån løbende. Renter tilskrives månedligt.

Når du optager et SU lån forpligter du dig til at tilbagebetale over max 15 år. Årrækken bestemmes af lånets størrelse, men ligger mellem 7-15 år.

Alternativer til SU lån
Det er altid vigtigt at vurdere sine alternativer inden man optager et lån, også selvom det ”bare” er et SU lån. Det er aldrig sjovt at skulle tilbagebetale og derfor bør du vurdere om din grundlæggende SU-sats ikke er tilstrækkelig. Er den ikke det, er der ligeledes mulighed for at tage et studiejob. Et studiejob kan ligeledes give dig noget erfaring som kan komme dig til gode efter endt studieperiode, når du skal ud på jobmarkedet. Med en almindelig SU og et studiejob ved siden af, burde du kunne betale dine regninger, såfremt dine udgifter ellers holdes nede. Sørg fx for at holde boligudgifter nede ved at bo i studiebolig og sæt derudover tæring efter næring. Slår pengene alligevel ikke til, fx grundet uforudsete udgifter eller grundet forlænget studietid og opbrugte SU klip, så kan et SU lån komme på tale.

1 comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.